Skip to content

Codice penale, przestępstwa przeciw uczuciom religijnym i przeciwko czci zmarłych.

Marzec 11, 2014

CODICE PENALE
(Tekst ujednolicony Dekretu Królewskiego nr 1398, z 19 października 1930)

Księga Druga
O przestępstwach w szczególności

Tytuł IV
Przestępstwa przeciw uczuciom religijnym i przeciwko czci zmarłych.

Rozdział I
Przestępstwa przeciw wspólnotom religijnym

Art. 402
Obraza religii państwowej.

Trybunał Konstutucyjny wyrokiem nr 508 z dn. 20 listopada 2000 r. uznał niekonstytucyjność tego artykułu, który brzmiał:
Kto publicznie obraża religię państwową podlega karze pozbawienia wolności do jednego roku.

Art. 403
Obraza wyznania religijnego poprzez znieważenie osoby je praktykującej.

Kto publicznie obraża wyznanie religijne wobec tych, którzy je praktykują podlega karze od 1.000 do 5.000 euro.
Nakłada się karę od 2.000 do 6.000 euro na tego, kto znieważa duchownych wyznania.

(Artykuł zastąpiony art. 7 ustawy nr 85 z dn. 24 lutego 2006 r.)

Art. 404
Obraza wyznania religijnego poprzez obrazę lub uszkodzenie rzeczy.

Kto w miejscu kultu lub w miejscu publicznym lub publicznie dostępnym, obraża wyznanie religijne używając wyrażeń wulgarnych wobec przedmiotów kultu lub używanych do czynności religijnych albo dopuszcza się takiego czynu w trakcie czynności religijnych, prowadzonych w miejscu prywatnym przez duchownego, podlega karze od 1.000 do 5.000 euro.
Kto publicznie i celowo niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznymi lub nieużywalnymi rzeczy, które są przedmiotem kultu lub służą wykonywaniu obrządku lub są niezbędne do sprawowania kultu, podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch.

(Artykuł zastąpiony art. 8 ustawy nr 85 z dn. 24 lutego 2006 r.)

Art. 405
Zakłócanie wykonywania kultu wyznania religijnego.

Kto uniemożliwia lub zakłóca wykonywanie kultu, ceremonii lub praktyk religijnych, które odbywają się przy udziale duchownego lub w miejscu kultu lub miejscu publicznym lub publicznie dostępnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat dwóch.
Jeśli powyższe odbywa się z użyciem przemocy wobec osób lub gróźb, kara pozbawienia wolności wynosi od roku do lat trzech.

Art. 406
Przestępstwa przeciwko kultom dozwolonym przez państwo.

Kto popełnia jakiekolwiek przestępstwo przewidziane w art. 403, 404 i 405 przeciwko kultom dopuszczonym przez państwo podlega karze zgodnie z postanowieniami powyższych artykułów, ale kara jest zmniejszona.

(Artykuł uchylony art. 10 ustawy nr 85 z dn. 24 lutego 2006 r.)

Rozdział II
Przestępstwa przeciw czci zmarłego.

Art. 407
Naruszenie grobu.

Kto narusza grobowiec, grób lub urnę podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat pięciu.

Art. 408
Znieważenie grobu.

Kto na cmentarzu lub w innym miejscu pochówku, znieważa groby, grobowce lub urny lub rzeczy przeznaczone do kultu zmarłych albo ochrony lub ozdoby cmentarzy, podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do lat trzech.

Art. 409
Zakłócenie pogrzebu lub nabożeństw żałobnych.

Kto, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art 405, zapobiega lub przeszkadza w pogrzebie lub nabożeństwie żałobnym podlega karze pozbawienia wolności do jednego roku.

Art. 410
Znieważenie zwłok.

Kto dopuszcza się aktu znieważenia zwłok lub popiołów podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat trzech.
Jeżeli sprawca zniekształca lub okalecza zwłoki lub nakłania do tych czynów, podlega karze pozbawienia wolności od trzech do lat sześciu.

Art. 411

Niszczenie, ukrywanie lub rozczłonkowywanie zwłok.

Kto niszczy, usuwa lub rozczłonkowuje zwłoki lub ich część albo ukrywa lub rozsypuje prochy, podlega karze pozbawienia wolności od lat dwóch do siedmiu.

Kara jest zwiększona, jeżeli przestępstwo zostało popełnione na cmentarzach lub innych miejscach pochówku lub przechowania zwłok.

Przestępstwem nie jest rozsypywanie popiołów na podstawie upoważnienia wydanego przez urzędnika stanu cywilnego na podstawie wyrażonych życzeń zmarłego.

Kto rozsypuje popioły niezatwierdzone przez urzędnika stanu cywilnego lub wykonuje to wbrew życzeniom zmarłego, podlega karze pozbawienia wolności od dwóch miesięcy do jednego roku i grzywnie w wysokości od 2.582 do 12.911 euro.

Art. 412

Ukrycie zwłok.

Kto ukrywa zwłoki lub ich część albo chowa prochy, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Art. 413

Bezprawne użycie zwłok.

Kto rozcina lub w inny sposób korzysta ze zwłok lub ich części do celów naukowych lub edukacyjnych, w przypadkach niedozwolonych przez prawo, podlega karze pozbawienia wolności do sześciu miesięcy lub grzywnie do 516 euro.
Kara jest zwiększona, jeżeli sprawca działa na zwłokach lub ich części, o których wiedział, że zostały przez innych zniszczone lub ukryte.

Reklamy

From → Codice penale

Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: