Skip to content

Codice civile, K. I, T. VI, R. V, art. 149-158 – O rozwiązaniu małżeństwa i o separacji małżonków

Luty 17, 2014

Codice civile

[R.D. 16 marzo 1942, n. 262]

Księga Pierwsza
O osobach i o rodzinie

Tytuł VI
O małżeństwie

Rozdział V
O rozwiązaniu małżeństwa i o separacji małżonków

Art. 149
Rozwiązanie małżeństwa.

Małżeństwo rozwiązuje się przez śmierć jednego z małżonków i w innych okolicznościach przewidzianych przez prawo. Skutki cywilne małżeństwa kościelnego, w rozumieniu art. 82 lub art. 83, ustają przez śmierć jednego z małżonków i w innych okolicznościach przewidzianych przez prawo.

Art. 150
Separacja.

Dopuszcza się separację małżonków.

Separacja może być sądowa lub konsensualna.

Prawo żądania separacji sądowej lub zatwierdzenia separacji konsensualnej mają wyłącznie małżonkowie.

Art. 151
Separacja sądowa.

Separacja może być zgłoszona kiedy występują, nawet niezależnie od woli jednego lub obu małżonków, okoliczności czyniące nieznośnym dalsze współżycie lub zagrażające edukacji dzieci.

Sąd ustanawiając separację stwierdza, stosownie do okoliczności i żądań, którego z małżonków obciąża separacja z uwagi na postępowanie sprzeczne z obowiązkami wynikającymi z małżeństwa.

Art. 152
Separacja w wyniku wydanego wyroku skazującego.

Artykuł uchylony przez ustawę n. 151, z dn. 19 maja 1975 r.

Art. 153
Separacja w wyniku nie ustalania miejsca zamieszkania.

Artykuł uchylony przez ustawę n. 151, z dn. 19 maja 1975 r.

Art. 154
Pojednanie.

Pojednanie między małżonkami oznacza odstąpienie od żądania separacji, o którą już wniesiono.

Art. 155.1

Artykuł zastąpiony przez art. 5 pkt 1, Dekretu z mocą ustawy nr 154 z dn. 28 grudnia 2013 r., który wszedł w życie w dn. 7 lutego 2014 r.

Art. 155.2

Artykuł zastąpiony przez art. 106 pkt 1, Dekretu z mocą ustawy nr 154 z dn. 28 grudnia 2013 r., który wszedł w życie w dn. 7 lutego 2014 r.

Art. 155.3

Artykuł zastąpiony art. 106 pkt 1, Dekretu z mocą ustawy nr 154 z dn. 28 grudnia 2013 r., który wszedł w życie w dn. 7 lutego 2014 r.

Art. 155.4

Artykuł zastąpiony art. 106 pkt 1, Dekretu z mocą ustawy nr 154 z dn. 28 grudnia 2013 r., który wszedł w życie w dn. 7 lutego 2014 r.

Art. 155.5

Artykuł zastąpiony art. 106 pkt 1, Dekretu z mocą ustawy nr 154 z dn. 28 grudnia 2013 r., który wszedł w życie w dn. 7 lutego 2014 r.

Art. 155.6

Artykuł zastąpiony art. 106 pkt 1, Dekretu z mocą ustawy nr 154 z dn. 28 grudnia 2013 r., który wszedł w życie w dn. 7 lutego 2014 r.

Art. 156
Skutki separacji względem stosunków majątkowych między małżonkami.

Sąd ogłaszając separację ustanawia na rzecz małżonka, który nie został obarczony separacją, prawo otrzymania od drugiego małżonka tego, co jest niezbędne dla jego utrzymania, jeżeli nie ma on odpowiedniego dochodu.

Wysokość tego wsparcia jest określana w odniesieniu do okoliczności i dochodów zobowiązanego.

Powyższe nie wyłącza zapłaty alimentów na podstawie art. 433 i następnych.

Sąd ogłaszający separację może nałożyć na małżonka obowiązek złożenia stosownego zabezpieczenia rzeczowego lub osobowego, gdyby istniała obawa, że może on unikać spełnienia obowiązków przewidzianych w punktach powyższych i w art. 155.

Orzeczenie tworzy podstawę wpisu hipoteki sądowej w rozumieniu art. 2818.

W przypadku niewywiązywania się, na żądanie uprawnionego, sąd może orzec przepadek części majątku małżonka zobligowanego sąd może zarządzić przepadek części majątku małżonka i nakazać osobom trzecim zobligowanym wobec niego, także do płatności periodycznych, że część będzie wypłacana bezpośrednio na rzecz uprawnionych.

W razie wystąpienia uzasadnionych powodów sąd, na wniosek strony, może zarządzić cofnięcie lub zmianę środków, o których mowa w punktach powyższych.

156.2
Nazwisko żony.

Sąd może zakazać żonie używania nazwiska męża, kiedy takie używanie byłoby szkodliwe dla niego, a także może uprawnić żonę do jego nieużywania, gdyby było to dla niej szkodliwe.

Art. 157
Ustanie skutków separacji.

Małżonkowie mogą w porozumieniu uchylić skutki separacji poza tymi, dla których uchylenia niezbędne jest działanie sądu, przez wyraźne oświadczenie lub niedwuznaczne zachowanie niezgodne ze stanem separacji.

Separacja może zostać orzeczona ponownie tylko na podstawie faktów i zachowań zaistniałych po porozumieniu.

Art. 158
Separacja konsensualna.

Separacja przez same tylko uzgodnienie nie jest skuteczna bez zatwierdzenia sądu.

Jeżeli porozumienie małżonków dotyczące opieki i utrzymania dzieci jest sprzeczne z ich interesem, sąd wzywa małżonków wskazując zmiany jakie maja być podjęte w interesie dzieci, a w przypadku niesłusznego rozwiązania, może odmówić jej zatwierdzenia.

Reklamy
Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: