Skip to content

Prelegii, czyli przepisy prawa w ogólności

Luty 2, 2014

Codice civile

[R.D. 16 marzo 1942, n. 262]

 

Przepisy ogólne.

 

Rozdział I

Źródła prawa.

 

Art. 1.

Wskazanie źródeł.

 

Źródłami prawa są: (por. artykuł: https://promessadimatrimonio.wordpress.com/2013/10/02/o-wloskim-fontes-iuris-czyli-fonte-del-diritto/)

 

1) ustawy;

2) rozporządzenia;

3) reguły korporacyjne – uchylone ust. nr 721 z 9 sierpnia 1943 r.

4) zwyczaj.

 

Art. 2.

Ustawy.

 

Tworzenie ustaw i wydawanie aktów mających moc ustawy przez Rząd są uregulowane przepisami o charakterze konstytucyjnym.

 

Art. 3.

Rozporządzenia.

 

Zdolność wydawania rozporządzeń przez Rząd jest uregulowana przepisami o charakterze konstytucyjnym.

 

Zdolność wydawania rozporządzeń przez inne organy władzy jest wykonywana w granicach ich kompetencji, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 

Art. 4.

Ograniczenia zakresu rozporządzeń.

 

Rozporządzenia nie mogą zawierać norm sprzecznych z przepisami ustaw.

 

Rozporządzenia wydawane na mocy drugiego akapitu art. 3 nie mogą ustanawiać norm sprzecznych z ustanowionymi w rozporządzeniach, wydanych przez rząd.

 

Art. 5.

Reguły korporacyjne.

 

Przepisy dotyczące reguł korporacyjnych zostały uchylone ust. nr 721 z dn. 9 sierpnia 1943 r.

 

Art. 6.

Tworzenie i skuteczność reguł korporacyjnych .

 

 

Przepisy dotyczące reguł korporacyjnych zostały uchylone ust nr 721 z dn. 9 sierpnia 1943 r.

 

Art. 7.

Ograniczenia reguł korporacyjnych.

 

Przepisy dotyczące reguł korporacyjnych zostały uchylone ust nr 721 z dn. 9 sierpnia 1943 r.

 

Art. 8.

Zwyczaj.

 

W materii regulowanej ustawami lub rozporządzeniami zwyczaj ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy jest w prost przywołany.

 

Art. 9.

Zbiory zwyczajów.

 

Zwyczaje opublikowane w urzędowych zbiorach instytucji i organów do tego upoważnionych, są uważane za istniejące do chwili, aż dowiedzie się przeciwnie.

 

Rozdział II

O zastosowaniu prawa w ogólności.

 

Art. 10.

Początek obowiązywania ustaw i rozporządzeń.

 

Ustawy i rozporządzenia wchodzą w życie w piętnastym dniu po ich ogłoszeniu, chyba że zastrzeżono inaczej.

 

Art. 11.

Skuteczność ustaw w czasie.

 

Ustawy są skuteczne na przyszłość, nie mają mocy wstecznej.

 

Układy zbiorowe pracy mogą określać dla swej skuteczności datę wsteczną przed ogłoszeniem, o ile nie jest ona wcześniejsza niż data ich podpisania.

 

Art. 12.

Wykładania prawa.

 

W stosowaniu prawa nie można nakładać innego znaczenia niż to wynikające z jasnego znaczenia słów zgodnie z ich połączeniem i zamiarem ustawodawcy.

 

Jeżeli wykładnia nie może być dokonana przez konkretny przepis, uwzględnia się przepisy regulujące sytuacje podobne lub analogiczną materię; jeżeli nadal pozostają wątpliwości, wykładni dokonuje się zgodnie z ogólnymi zasadami prawa.

 

Art. 13.

Wyłączenie zastosowania analogii reguł korporacyjnych.

 

Przepisy dotyczące reguł korporacyjnych zostały uchylone ust nr 721 z dn. 9 sierpnia 1943 r.

 

Art. 14.

Stosowanie przepisów karnych i wyjątkowych.

 

Przepisy karne i te, które stanowią wyjątki od ogólnych reguł prawa lub innych ustaw nie są stosowane poza sytuacjami, gdzie są konkretnie przywołane.

 

Art. 15.

Uchylenie przepisów.

 

Ustawy uchylone zostają przez kolejne ustawy zawierające wyraźną deklarację ustawodawcy lub przez niezgodność nowych regulacji z poprzednimi lub gdy nowe przepisy regulują materię szczególną wobec uregulowanej przez przepisy wcześniejsze.

 

Art. 16.

Traktowanie cudzoziemców.

 

Cudzoziemiec może korzystać z praw obywatelskich przyznawanych obywatelom na zasadzie wzajemności oraz z zastrzeżeniem postanowień zawartych w przepisach szczególnych .

 

Przepis ten stosuje się również do zagranicznych osób prawnych .

 

Art. 17 – art. 31.

Dotyczące materii prawa międzynarodowego prywatnego zostały uchylone ust, nr 218 z dn. 31 maja 1995 r. o prawie międzynarodowym prywatnym.

Reklamy
Dodaj komentarz

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: