Skip to content

Codice civile K I, T VI, R IV, art. 143-148 – O prawach i obowiązkach wynikających z małżeństwa

Grudzień 18, 2013

Codice civile

[R.D. 16 marzo 1942, n. 262]

Księga Pierwsza

O osobach i rodzinie

Tytuł VI

O małżeństwie

Rozdział IV

O prawach i obowiązkach wynikających z małżeństwa

Art. 143

Wzajemne prawa i obowiązki małżonków

Przez małżeństwo mąż i żona nabywają takie same prawa i biorą na siebie takie same obowiązki.

Małżeństwo zobowiązuje do wzajemnej lojalności, wsparcia moralnego i materialnego, współpracy w interesie rodziny i współżycia.

Od obojga małżonków wymaga się, według ich istoty i zdolności do pracy zawodowej lub domowej, przyczyniać do zaspokajania potrzeb rodziny.

Art. 143-bis

Nazwisko żony

Żona dodaje do swojego nazwiska nazwisko męża i zachowuje je podczas wdowieństwa, aż do zawarcia nowego małżeństwa.

Art. 143-ter. (1)

Obywatelstwo żony

Artykuł uchylony przez ustawę nr 91, z dnia 5 lutego 1992 roku.

Art. 144

Adres zamieszkania rodziny i miejsce stałego pobytu rodziny

Małżonkowie uzgadniają między sobą adres zamieszkania rodziny i ustalają miejsce jej stałego pobytu, z uwzględnieniem potrzeb obojga i potrzeb samej rodziny.

Każdy z małżonków ma zdolność wdrożenia uzgodnionego adresu.

Art. 145

Interwencja sądu

W przypadku braku porozumienia, każdy z małżonków może żądać, bez wymagań formalnych, interwencji sądu, który po wysłuchaniu opinii obojga małżonków i, w stosownych przypadkach, opinii ich dzieci, które ukończyły szesnaście lat, w celu osiągnięcia porozumienia.

Jeżeli nie jest to możliwe, a brak porozumienia dotyczy ustalenia miejsca zamieszkania lub innych istotnych spraw, sąd, będąc do tego wyraźnie wezwanym przez oboje małżonków, wydaje nie podlegające zaskarżeniu zarządzenie, rozstrzygające w sposób najbardziej odpowiedni dla potrzeb jednostki i życia rodzinnego.

Art. 146

Odejście z domu rodzinnego

Prawo wsparcia moralnego i materialnego, przewidziane w art. 143 zostaje zawieszone wobec małżonka, który odszedł bez uzasadnionej przyczyny z domu rodzinnego i odmawia powrotu.

Złożenie wniosku o separację, unieważnienie, zakończenie lub przeniesienie skutków cywilnych małżeństwa stanowi uzasadniony powód opuszczenia domu rodzinnego.

Sąd może, stosownie do okoliczności, nakazać przepadek majątku małżonka, który odszedł, w zakresie niezbędnym do zagwarantowania zobowiązań wynikających z art. 143 punkt 3, i 147.

Art. 147

Obowiązki wobec dzieci

Małżeństwo nakłada na obydwoje małżonków obowiązek utrzymywania, wychowania i nauczania potomstwa, biorąc pod uwagę możliwości, wrodzone zainteresowania i dążenia dzieci.

Art. 148

Wkład w obowiązki

Małżonkowie muszą spełniać obowiązki przewidziane w poprzednim artykule w stosunku do samej istoty i według ich zdolności do pracy zawodowej lub domowej. W przypadku, gdy rodzice nie mają środków wystarczających, inni wstępni prawni lub naturalni, zgodnie z regułą, że bliższy stopniem wypiera dalszego, są zobowiązani do zapewnienia rodzicom środków niezbędnych do umożliwienia wypełniania im ich obowiązków wobec dzieci.

W przypadku niewykonania, przewodniczący sądu, na wniosek każdego, kto ma w tym interes, wysłuchawszy opinii na temat zaniedbania i zaciągnąwszy informacji, może zarządzić wyrokiem, że część dochodów zobligowanego, w tej samej proporcji, jest wypłacana wprost do drugiego małżonka lub temu, kto ponosi koszty utrzymania, wychowania i nauczania potomstwa.

Wyrok notyfikowany zainteresowanym i dłużnikowi, jest tytułem egzekucyjnym, ale strony i dłużnicy mogą wnieść sprzeciw w terminie dwudziestu dni od notyfikacji.

Sprzeciw jest uregulowany przepisami dotyczącymi sprzeciwu od nakazu zapłaty, które stosuje się odpowiednio.

Strony i dłużnicy mogą zawsze żądać, w toku zwykłego postępowania, zmiany lub uchylenia środka.

Reklamy
4 Komentarze
 1. chris permalink

  załóżmy hipotetyczną sytuację, kiedy malżonkowie po zawarciu slubu państwowego, zawierają odrębną pisemną umowę pomiedzy sobą, potwierdzoną swoimi podpisami, ze nie będą przestrzegać tych praw i obowiązków które są powyżej opisane.
  Czy zatem, którokolwiek z nich może się domagać sądownie później od wspólmałżonka wypełniania jakiegokolwiek obowiązku narzuconego przez ślub państwowy?

  • Zawarcie takiej umowy będzie dotknięte sankcją nieważności ze względu na sprzeczność z prawem, działanie w celu obejścia prawa, ewent. sprzeczność z dobrymi obyczajami. W związku z tym nie wywoła ona żadnych skutków prawnych.

   Oboje małżonkowie mogą zawsze żądać zachowania przewidzianego w przepisach prawa, co więcej, domaganie się zachowania zgodnego ze wspomnianą umową będzie niemożliwe (w zależności od jej postanowień w całości albo w części).

   • chris permalink

    zatem wolnośc osobista małżonków (poprzez umawianie się tylko ze sobą wyrażają swoją wolę – slowo „wola” pochodzi od „wolnosci”) ustepuje przed opresją panstwa!
    Jak to się ma do prawa do wolnosci, które jest prawem podstawowym człowieka?

   • Małżonkowie są jednak małżonkami dzięki owej „opresji” państwa, więc ich wolność w zakresie więzi małżeńskiej jest jedynie kwestią wtórną wobec samego istnienia tej instytucji i przez jej ramy ograniczoną.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: